ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Закрила на детето

Своевременно информиране на учениците и родителите орносно: 

1. Спазване нормата на чл.5 "б" от Закон за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи;

2. Спазване на изискването за "вечерен час", регламентирано в чл.8 от Закона за закрила на детето и чл. 5 "а" от Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места, според което децата, навършили и ненавършили 14 години, следва да се придружават след определен  час;

3. Спазване разпоредбите на чл.6 от Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места за недопускането на деца до обществени места. в които се предсатвят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или казина. 

 

Информационни източници: 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469833 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - https://lex.bg/laws/ldoc/2134925825 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - https://lex.bg/laws/ldoc/2135469520 

Закрила на детето  - Изображение 1