ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Специалности за прием в 8-ми клас

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Организатор интернет приложения” 

 

 МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • 1/2 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Данъчен и митнически посредник ”

 

БИЗНЕС - АДМИНИСТРАЦИЯ

  • 1/2 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Офис-мениджър ”