ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Специалности за прием в 8-ми клас

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

  •  1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  •  Професия "Експлоатация на автомобилния транспорт”

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Организатор интернет приложения” 

 

 МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Данъчен и митнически посредник ”