ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Екип

Ръководство

Директор

 
Румяна Георгиева Никова   

Заместник директор учебна дейност

Радостина Иванова Белчева  
Елка Манева Йорданова  

Педагогически съветник

 
Диана Петрова Вълкова-Стоянова
   

Преподаватели

 

Български език и литература

География и икономика
Недка Иванова Желязкова Пепа Василева Иванова - Русева
Драгослав Христов Драголов
 
  История и цивилизация
  Пепа Василева Иванова - Русева
Английски език
Жана Панайотова Милицова
Милена Петрова Стойчева
 
Виолета Станкова Радулова Философски цикъл
  Жана Панайотова Назъров
   
Италиански език Икономически дисциплини
Евгения Костадинова Минева-Янкова
Дианка Пенчева Стоянова
  Митошка Цанева Пенева
  Миглена Любенова Котупова
  Живка Пенева Желязкова
   
Математика  Счетоводни дисциплини
Димитринка Младенова Иванова  Недка Костадинова Михова
Янка Вълчева Михалева  
   
   
Физика и астрономия  
Химия и опазване на околната Информатика и
среда информационни технологии
Гинка Христова Мутафова  Янка Вълчева Михалева
   
Биология и здравно  
образование Физическо възпитание и спорт
Маргарита Иванова Динева Стефан Веселинов Вълканов
  Вълкана Господинова Андонова