ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Екип

Ръководство

Директор

 
Йордан Николаев Колев   

Заместник директор учебна дейност

инж. Мария Михайлова Георгиева   
   

Педагогически съветник

 
Диана Петрова Вълкова-Стоянова
   

Преподаватели

 

Български език и литература

География и икономика
Недка Иванова Желязкова - старши учител Пепа Василева Иванова - Русева - старши учител
Диана Петрова Вълкова - Стоянова  - старши учител  
Жана Панайотова Милицова - старши учител История и цивилизация
  Пепа Василева Иванова - Русева - старши учител
Английски език
Жана Панайотова Милицова - старши учител
Милена Петрова Стойчева - старши учител 
 
Виолета Станкова Радулова - старши учител Философски цикъл
  Жана Панайотова Милицова - старши учител
   
Италиански език Икономически дисциплини
Евгения Костадинова Минева-Янкова - старши учител
Дианка Пенчева Стоянова - старши учител
  Митошка Цанева Пенева - старши учител 
  Миглена Любенова Котупова - старши учител 
  Живка Пенева Желязкова - старши учител 
  Янка Вълчева Михалева - старши учител 
Математика  Счетоводни дисциплини
Димитринка Младенова Иванова - старши учител   Недка Костадинова Михова - старши учител
инж. Мария Михайлова Георгиева  
   
   
Физика и астрономия  
Химия и опазване на околната Информатика и
среда информационни технологии
Гинка Христова Мутафова - старши учител Янка Вълчева Михалева - старши учител 
   
Биология и здравно  
образование Физическо възпитание и спорт
Маргарита Иванова Динева - старши учител  Стефан Веселинов Вълканов - учител 
  Вълкана Господинова Андонова - старши учител 

 

Непедагогически персонал: 

Йорданка Генова Иванова - главен счетоводител 

Таня Ангелова Бончева - оператичен счетоводител 

Пепа Георгиева Събева - ЗАС