ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Заповед и график за държавни квалификационни изпити за учебната 2019/2020година

Прикачени документи

zapoved_DKI22112019.pdf