ПГИ "Георги Стойков Раковски"

Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

ПГИ Георги Стайков Раковски - Ямбол

Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" - град Ямбол е сред най-престижните и предпочитани училища в областта. Хиляди млади хора са се дипломирали тук. Повечето от тях са продължили образованието си и вече имат успешна професионална кариера.

От учебната 2022/2023 година ПГИ "Г.С. Раковски" е иновативно училище. Учениците от 11"б" клас, спец. "Митническа и данъчна администрация" са участниците по проекта, които изучават нов учебен предмет „Делова
кореспонденция във външнотърговската дейност на английски език“. Учениците формират знания за подбор на документите при външнотърговската сделка, както и умения за разчитане и правилно попълване на формуляри.

Хиляди млади хора са се дипломирали тук. Повечето от тях са продължили образованието си и вече имат успешна професионална кариера.

Наши бивши възпитаници ръководят редица финансови и данъчни институции. Други са образцови служители в държавни предприятия и частни фирми. Да си завършил ПГИ винаги е било привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания, стимул за професионално и личностно израстване.

Основна цел на обучението в гимназията е формиране на на нов тип икономическо мислене у нейните възпитаници и подготовка на висококвалифицирани и адаптивни кадри. Образователните услуги, които се предлагат в училището, отговарят на държаните изисквания, а стремежът ни е да ги съизмерим с европейските.

Ние сме единственото училище в областта, където специални икономически дисциплини се изучават на чужд език.

Мотото на гимназията е "Традиция и съвременност, съчетани в едно". С други думи целият колектив се стреми да предлага не само качествено образование, а и да поддържа атмосфера на сътрудничество между обучаеми и обучители

                           

                                                  

 

 

Актуални новини