ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

електронна търговия

В специалност "Електронна търговия"  учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.

Учениците придобиват знания и умения за създаване и поддържане на електронни платформи за търговия, работа с графични програми, работа с електронен подпис и електронни пари, използване на оторизирани програми за максимална защита на данни.

Предметите изучавани в тази специалност - Електронна търговия, Интернет и уеб технологии, Икономика на търговията, Организация и техника на търговските плащания, Интернет и уеб технологии,  Компютърна графика, ще осигурят в обучаемите базови учения които ще са полезни за фирмите от IT сектора, софтуерни компании в сферата на услугите, счетоводни къщи и банки, администриране на електронните магазини.

Организатор интернет приложения ще се реализират в продажбата на стоки и услуги през различни видове електронни магазини, складове и аукциони. Е-бизнесът обхваща и е-търговия, но наред с това покрива и вътрешните процеси, като производство, управление на складови наличности, развитие на продуктите, риск мениджмънт, финанси, управление на познанието и човешки ресурси. 

Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет, ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика. Тя може да се опише като много IP-базирани мрежи, софтуерни приложения и човешки капитал, който кара мрежите и приложенията да работят заедно за online бизнеса и агентите (корпорации и индивиди), които са ангажирани в купуването и продаването на стоки и услуги по директен и индиректен начин.

През следващите години Електронната търговия ще се разраства с бързи темпове заради световната глобализация, започнала в края на XX век. Това е предпоставка за обучаване на кадри, които ще могат да работят във всички сектори на икономиката.

За фирмите електронната търговия ще е възможност за достъп до пазара на малки и големи фирми, глобално присъствие на всички пазари на доставчиците и клиентите, възможност за бързо изпреварване на конкурентите, съкращаване на операционните разходи, разходите за поддръжка на традиционни магазини, за обмен на информация, за маркетинг, осъществяване на транзакции и реклама. Потенциалната възможност за бързо нарастване на клиентите, възможност за създаване на нов канал за дистрибуция или за развитие на нови пазарни сегменти.