ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

COVID-19

информация за родителите

 

Епидемичната ситуация в ПГИ  към настоящия момент е:

 

 

Учениците, които са предствали декларация за съгласие за тестване или са представили сертификат се обучават присъствено. Останалите ученици се обучават в електронна среда.