ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

История

Икономически техникум “Георги Стойков Раковски” е създаден през1963г в гр. Елхово. Първоначално в него се обучават 105 ученици в три икономически специалности: “икономика, планиране и отчетност на промишлеността”, “икономика на търговията” и “икономика на селското стопанство”. Учителският колектив в първите години е наброявал 20 преподаватели, а обучението е провеждано само в осем класни стаи. През 1971г. техникумът е преместен в гр.Ямбол, а през 2003г училището е преобразувано в Професионална гимназия по икономика

От създаването си до днес гимназията е сред най-престижните и предпочитани училища в областта. Хиляди млади хора са се дипломирали тук. Повечето от тях са продължили образованието си и вече имат успешна професионална кариера. Наши бивши възпитаници ръководят редица финансови и данъчни институции. Други са образцови служители в държавни предприятия и частни фирми. Да си завършил ПГИ винаги е било привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания, стимул за професионално и личностно израстване.

Основна цел на обучението в гимназията е формиране на на нов тип икономическо мислене у нейните възпитаници и подготовка на висококвалифицирани и адаптивни кадри. Образователните услуги, които се предлагат в училището, отговарят на държаните изисквания, а стремежът ни е да ги съизмерим с европейските.

През настоящата 2009/2010 учебна година при нас се обучават ученици, разпределени в следните специалности: икономическа информатика, икономическо и информационно осигуряване, митническа и данъчна администрация, банково дело, оперативно счетоводство, застрахователно и осигурително дело, предприемачество и мениджмънт, търговия.

Разполагаме със съвременна материална база – три компютърни кабинета, кабинети по физика, химия и чуждоезиково обучение, физкултурен салон и най-модерната в града многофункционална спортна площадка, медицински кабинет, библиотека.

В гимназията се изучават интензивно два чужди езика – английски и френски.

Ние сме единственото училище в областта, където специални икономически дисциплини се изучават на чужд език. Това става в трите билингвални паралелки “Търговия”.

Мотото на гимназията е «Традиция и съвременност, съчетани в едно». С други думи целият колектив се стреми да предлага не само качествено образование, а и да поддържа атмосфера на сътрудничество между обучаеми и обучители.