ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Бизнес администрация

 

 В Професионална гимназия по икономика предлагаме прием по  специалност "Бизнес администрация", тъй като опитът ни показва, че тя създава възможности за професионална и личностна реализация. Дава разностранни и комплексни познания върху спецификата на функциониране на бизнеса, макро и микроикономиката, създава специалисти с универсален характер, които са изключително търсени в сферата на малкия и средния бизнес в региона и страната.

В часовете по обща и специфична професионална подготовка и по учебна практика учениците получават задълбочени познания по икономически дисциплини, фирмен мениджмънт и маркетинг, проучване и анализ на пазара, финансови прогнози, стопанска кореспонденция, бизнес комуникации и интернет базирани технологии в офиса. В специалността се изучават английски и италиански език и английски като чужд език по професията, което разширява допълнително възможностите за реализация в съответствие с общоевропейските изисквания, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.

Завършилите специалността ще имат възможност да работят във всяка сфера на частния и обществения сектор на икономиката, в бизнес компании от всеки тип и във всеки сектор, инвестиционни фондове, в държавната и общинската администрация.