ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Митническа и данъчна администрация

Специалност “Митническа и данъчна администрация” от професия “Данъчен и митнически посредник” с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация и интензивно изучаване на английски език.

За поредна година залагаме на тази специалност, тъй като е предпочитана от учениците и техните родители. Близостта на Ямболска област до митнически пункт Лесово– Хамзабейли предполага необходимостта от икономически кадри (икономически оператори, митнически агенти) на средно ниво, които да познават митническото, международното и данъчно законодателство и техните процедури. Успешното функциониране на данъчната администрация също изисква обучение на подготвени специалисти.

Часовете по учебна практика дават възможност учениците да се научат да попълват вярно всички видове документи, необходими при работата им като специалисти на средно ниво. Разчитаме на подкрепата на митническо бюро Ямбол и митнически пункт Лесово – Хамзабейли за провеждане на производствената практика и някои от часовете по учебна практика.