ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Участие по Програма "Евроскола"

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – МНОГО ЕМОЦИИ

На 15.10.2015 г. отбор от 25 ученици от гимназията посетиха Европейския парламент в Страсбург и за един ден бяха евродепутати. Визитата се осъществи по програма „Евроскола” – организирана и финансирана от Европарламента.

През месец Февруари отбор от пет ученици се яви на състезание, по покана на тази програма, и извоюва правото си на това посещение. В състезанието участваха 13 отбора и журито беше съставено от четирима български евродепутати. Предварително бяха изпратени темите, по които учениците трябваше да се подготвят. Те бяха свързани със структура, съгласуваност и работа между отделните институции в Европейския съюз, приоритетни програми, по които се работи и насоки за развитието му. Темите трябваше да бъдат подготвени както на български така и на английски език. След регламентираните за представяне на темите 5 минути за български език и 3 минути на английски език, комисията задаваше въпроси на отборите, отново и на двата езика.

В деня на самото посещение, учениците работеха по групи. Отново по теми, които предварително бяха подготвили. В тези дискусионни групи имаха възможност да споделят и предложат и свои идеи, да предложат и свои решения на актуални за решаване в момента въпроси, които стоят пред Европейския съюз. Доста широко обсъждани бяха проблемите на бежанската вълна, ролята на енергийновъзобновяемите източници, младежките програми „Еразъм” и „Еразъм +”, правата на потребителите и много други.

Незабравим за всички ден, изпълнен с много положителни емоции, нови запознанства и бъдещи приятелства!

Успех на нашите ученици във всички програми и проекти на гимназията ни!

Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 1Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 2Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 3Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 4Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 5Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 6Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 7Участие по Програма "Евроскола" - Изображение 8