ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA)

На 04.04.2019 в 08:00 Европейският парламент беше огласен от българска реч. Група от 24 ученици заедно със своите преподаватели г-жа Мариана Митева и г-жа Диана Стоянова от ПГИ „Г.С.Раковски“ Ямбол започна своето участие в програмата на EUROSCOLA.

Тази програма за младите хора от Европейския съюз предоставя възможност за тях да се запознаят на място, в Парламента в Страсбург със възможностите, които дава членството в ЕС, европейското гражданство, парламентарната демокрация.

През този ден 519 ученици и учители от десетки училища от 22 държави – членки на ЕС навлязоха в голямата парламентарна зала и изслушаха поздравлението на члена на Европейския парламент г-н Мартинес Гилен. Г-н Гилен наблегна в своето изказване на предстоящите избори за евродепутати. Той насърчи младите хора да бъдат посланици в своите държави, когато се върнат и да информират своите близки и приятели за важността на избора. „Нека да гласуваме – подчерта г-н Гилен – и да изберем каква да бъде Европа.“

Беше проведено гласуване чрез системата на залата. Участниците гласуваха за въпроси, които изясняваха ролята на ЕС в света.

Г-жа Елена Валенсиано – член на Европейския парламент от Испания отговори на много въпроси на участници от различни държави. Евроскептицизма и Брекзит бяха сред основните питания на участниците.

Последва представяне на отделните държави, градове и училища.

Представянето започна с България. България, Ямбол и ПГИ „Г.С. Раковски“ бяха представени от говорителките Адриана Илиева и Катя Димитрова.

След обяд програмата продължи с дискусии в залите на различните комитети на ЕС. Участниците бяха разделени на групи от по 4 и сформираха интернационални групи по различни теми.

„Околна среда и възобновяема енергия“, „Сигурност и граждански права“,„Европейски избори 2019“, „Бъдещето на Европа“, „Миграция и интеграция“, „Работа за младите хора – предизвикателство за Европа“ бяха темите, по които тези групи дискутираха.

Преподавателите дискутираха проблемите на ЕС на „кръгла маса“ с представители на ЕС.

След като дискусиите по различните теми завършиха участниците отново се събраха в пленарната зала за представяне на докладите от дискусиите. От страна на нашата група това бе Мартин Костадинов.

Последва финал на т.н. Евроигра (EUROGAME) и представяне на наградите. Представяне на сертификата на EUROSCOLA.

Последва изпълнение на химна на Европа, с което програмата завърши.

Както останалите ученици от групите от България посетили Страсбург и Европейския парламент и учениците от ПГИ „Г.С.Раковски“ Ямбол споделиха, че присъствието им на този форум е бил един урок по европейско гражданство и доказателство, че младежите от страните – членки на ЕС, макар че идват от различни места, имат еднакви разбирания и представи за бъдещето на Европа.

Пребиваването на учениците от Ямбол бе съпътствано от богата културна програма. Те посетиха един от символите на Страсбург – катедралата „Света Богородица“, разходиха се с кораб по каналите на града, разгледаха музеите на изящното изкуство и на декоративното изкуство, разположени в двореца Рохан.

Докосването до европейската култура и традиция, преживяванията от срещите им в Европейския парламент ще ги съпровождат през следващите години и ще бъдат стимул за тях.

Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA) - Изображение 1Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA) - Изображение 2Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA) - Изображение 3Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA) - Изображение 4Посещение на Страсбург от група ученици от ПГИ Г.С.Раковски Ямбол и участие в Деня на Евроскола (Day of EUROSCOLA) - Изображение 5