ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Училищни учебни планове

Прикачени документи

училищен учебен план на специалностМДА 12 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалностИкономическа информатика 12 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалностМДА 11 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалност Съдебна администрация 11 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалностМДА 10 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалност Електронна търговия 10 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалностМДА 9 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалност Електронна търговия 9 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалностМДА 8 клас, 2022/2023 година
училищен учебен план на специалност Електронна търговия 8 клас, 2022/2023 година
Училищен учебен план на специалност банково дело, 12 клас
Училищен учебен план на специалност митническа и данъчна администрация, 12 клас
Училищен учебен план на специалност икономическа информатика, 12 клас
Училищен учебен план на специалност митническа и данъчна администрация, 11 клас
Училищен учебен план на специалност икономическа информатика, 11 клас
Училищен учебен план на специалност митническа и данъчна администрация, 10 клас
Училищен учебен план на специалност съдебна администрация, 10 клас
Училищен учебен план на специалност митническа и данъчна администрация, 9 клас
Училищен учебен план на специалност електронна търговия, 9 клас
Училищен учебен план на специалност митническа и данъчна администрация, 8 клас
Училищен учебен план на специалност електронна търговия, 8 клас