ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Училищни учебни планове

Прикачени документи

Училищен учебен план на специалност Икономика и мениджмънт 12 клас
Училищен учебен план на специалност Митническа и данъчна администрация 12 клас
Училищен учебен план на специалност Икономическа информатика 12 клас
Училищен учебен план на специалност Банково дело 11 клас
Училищен учебен план на специалност Митническа и данъчна администрация 11 клас
Училищен учебен план на специалност Икономическа информатика 11 клас
Училищен учебен план на специалност Митническа и данъчна администрация 10 клас
Училищен учебен план на специалност Икономическа информатика 10 клас
Училищен учебен план на специалност Митническа и данъчна администрация 9 клас
Училищен учебен план на специалност Съдебна администрация 9 клас
Училищен учебен план на специалност Митническа и данъчна администрация 8 клас
Училищен учебен план на специалност Електронна търговия 8 клас