ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Свободни места за ученик/ци за учебната 2021/2022 година

    клас   специалност брой свободни места
      електронна търгавия 11
      митническа и данъчна администрация 8
      електронна търгавия 8
      митническа и данъчна администрация 8
    10а   електронна търговия 2
    10б   митническа и данъчна администрация 0