ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Свободни места за ученик/ци

    клас   специалност брой свободни места
      електронна търгавия 0
      митническа и данъчна администрация 1
      съдебна администрация 2
      митническа и данъчна администрация 2
    10а   икономическа информатика 8
    10б   митническа и данъчна администрация 0