ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

STEM

 

 

 

                                                     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

                                                          „Георги Стойков Раковски” – град Ямбол

 

 Наименование на проекта: „Изграждане на училищен STEM център в Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“ по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 “УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

 

 Национален план за възстановяване и устойчивост
Образование и умения
„Училищна STEM среда"
BG-RRP-1.015
Изграждане на училищен STEM център в Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски"
35
Creation of a school STEM center at the "Georgi Stoykov Rakovski" Vocational High School of Economics
Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).
Building school STEM environment and high-tech equipped and connected classrooms.
Осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.
 
BG-RRP-1.015-0265-C01
 
 
    23.04.2024