ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Проекти по които работи гимназия по икономика

 
 
 
 
 
 

Домакин на Националното ученическо състезание в направление „Митнически и данъчен контрол“ е иновативна ПГИ „Георги С. Раковски“ гр. Ямбол, съществуваща 60 години в образователната система на област Ямбол.
Организатори на това състезание са Стопанска Академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ - доц. д-р Силвия Костова, ръководител катедра " Контрол и анализ на стопанската дейност", доц. д-р Момчил Антов, доц. д-р Зорница Ганчева, гл. ас. д-р Жельо Желев. Гост от РУО гр. Ямбол инж. Милена Николова - старши експерт по професионално образование и обучение. Теодора Борисова от 12 "б" клас се класира на второ място в Националното ученическо състезание "Митнически и данъчен контрол".
 
 
 
Г-жа Румяна Никова връчи Сертификат и Europass на всеки от участниците в проект "Опит в мултикултурна среда за успешен старт в кариерата", по Програма Еразъм+. Практиката бе осъществена в Барселона, Испания, през август 2022 година.
 
 
 
 
 
На 05.12.2022 г. стартира изпълнението на план 2022/2023 г. по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Пламена Господинова – счетоводител в Районен съд – Ямбол, представи на учениците от 11а клас, специалност „Съдебна администрация“ от ПГ по икономика "Георги С. Раковски" - гр. Ямбол, заложената в учебния план тема „Възнаграждение и разноски на участници в съдебния процес - определяне и изплащане“.
Проявеният интерес на учениците към представената тема и професията „съдебен служител“ провокира г-жа Господинова да сподели с тях личния си опит като служител в Районен съд - Ямбол.

 

 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

 

Ученически практики 2

 

В Професионална гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ гр.Ямбол през учебната 2021/2022 година в проекта „Ученически практики – 2“ се реализираха  по:

                       Дейност 1 участие взеха 60ученици в 8 фирми - ЗБК "Балкан" АД, "Славекс" ЕООД, "Капитал консулт 08" ЕООД, "Кънев ПМ1" ООД, "Аметист консулт" ЕООД, ЗД "Евроинс" АД агенция Ямбол, Сдружение "Индустриална стопанска асоциация" Ямбол, "Бизнес стил корект" ООД.

                      В Дейност 2 се включиха 29 ученици в две учебно тренировъчни фирми СДК консулт ООД и Ямболи тур ООД.

 

 

 

През учебната 2022/ 2023 година Професионална гимназия по икономика „Георги С. Раковски“, град Ямбол,

отново се включи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

За провеждането на практическото обучение по проекта училището сключи договор с фирмите-партньори : Сдружение Индустриална стопанска асоциация – Ямбол; „Аметист консулт“ ЕООД ; „Бизнес стил корект“ ООД ; ЗД Евроинс АД-агенция Ямбол;  ЗБК Балкан АД; „Капитал консулт 08 “ ЕООД; „Кънев ПМ1“ ООД; СП „Рали консулт“ ООД; „Голд Лайн Консулт“ ЕООД; „СДК-08“ ЕООД; Синдбад ЕООД; Демикс инженеринг“ ООД.

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Учениците се адаптират бързо на работното място и след полезните съвети от страна на наставниците изпълняват с желание поставените им задачи.

 

фейсбук страница

 

 

 

 

Групи по интереси утвърдени в Професионална гимназия по икономика„Г.С.Раковски“ за учебната 2021-2022г