ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Проекти по които работи гимназия по икономика


 

 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

 

Ученически практики 2

 

 

Групи по интереси утвърдени в Професионална гимназия по икономика„Г.С.Раковски“ за учебната 2021-2022г