ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Проекти по които работи гимназия по икономика

 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

 

Ученически практики 2

 

В Професионална гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ гр.Ямбол през учебната 2021/2022 година в проекта „Ученически практики – 2“ се реализираха  по:

                       Дейност 1 участие взеха 60ученици в 8 фирми - ЗБК "Балкан" АД, "Славекс" ЕООД, "Капитал консулт 08" ЕООД, "Кънев ПМ1" ООД, "Аметист консулт" ЕООД, ЗД "Евроинс" АД агенция Ямбол, Сдружение "Индустриална стопанска асоциация" Ямбол, "Бизнес стил корект" ООД.

                      В Дейност 2 се включиха 29 ученици в две учебно тренировъчни фирми СДК консулт ООД и Ямболи тур ООД.

 

фейсбук страница

 

 

 

 

Групи по интереси утвърдени в Професионална гимназия по икономика„Г.С.Раковски“ за учебната 2021-2022г