ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Прикачени документи

Седмично учебно разписание за втори учебен срок 23-24
Конспекти СФО - ДЕВЕТИ КЛАС 2023 - 2024
Конспекти СФО - ОСМИ КЛАС 2023 -2024
График за СФО 2023 - 2024
Съобщение за СФО 2023 - 2024
Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023 - 2024 година
Стратегия - План за действие и финансиране за периода 2023 - 2028 година
Стратегия за развитие на ПГ по икономика за периода 2023 - 2028 година
Седмично учебно разписание за учебната 2023 - 2024 година
Списък на учебниците за учебната 2023 - 2024 година
РУО - Реализиран държавен прием за учебната 2023 - 2024 година
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПГИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024
УУП - 12 КЛАС - СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 12 КЛАС - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 11 КЛАС - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 11 КЛАС - ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
УУП - 10 КЛАС - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 10 КЛАС - ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
УУП - 9 КЛАС - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 9 КЛАС - ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
УУП - 8 КЛАС - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УУП - 8 КЛАС - БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
Правилник за дейността на училището 2023 - 2024
Начало и край на учебния ден 2023 - 2024
План за квалификационна дейност 2023 - 2024
Заповед за УУП за учебната 2023 - 2024
Етичен кодекс за учебната 2023 - 2024
Годишен план за дейността 2023 - 2024