ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Оперативно счетоводство

Специалност “Оперативно счетоводство” от професия “Оперативен счетоводител” с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация и интензивно изучаване на английски език.

Обучението по тази специалност в ПГИ е с най-дълга история. Учебните предмети, включени в плана на специалността, дават фундаментални знания за основни икономически понятия за анализ на теоретичните основи на пазарната икономика и как да се прилагат нормативните документи в дейността на фирмата. Специалността в днешно време е актуална и с това че няма работно място, което да не използва придобитите знания и умения за работа в документооборота на фирмата, бизнес комуникациите, съвременните информационни технологии и за работа в екип.