ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Икономика и мениджмънт

Специалност “Икономика и мениджмънт” от професия “Икономист” с придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

Обучавайки се по тази специалност, чрез работа в Учебно-тренировъчна фирма, учениците ще имат възможност да симулират работни процеси, протичащи в реално предприятие. По този начин те ще формират адекватно бизнес поведение и основни ключови квалификаци за модерна работна среда като умение за работа в екип и самостоятелност, готовност за постигане на резултати и вземане на решения, гъвкавост и усет в междукултурните отношения.