ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Икономическо информационно осигуряване

Специалност “Икономическо информационно осигуряване” от професия “Оператор информационно осигуряване” с придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

В тази специалност се обучават ученици, които желаят да се реализират в сферата на новите технологии. Усвояването на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др. са заложени в учебния план на специалността. И тъй като пазарът на труда има все по-голяма нужда от специалисти в областта на информационното осигуряане, завършилите се реализират успешно в банки, застрахователни дружества, в областта на икономиката и търговията.