ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Икономическа информатика

Специалност “Икономическа информатика” от професия “икономист-информатик” с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация и интензивно изучаване на английски език.

През годините тази специалност се е утвърдила като една от най-търсените и предпочитани в нашата гимназия. Бизнес приложенията на компютърната текстообработка, електронните таблици, базите от данни, компютърното представяне на информацията пред бизнес партньори, използването на технологии базирани на интернет, програмирането, проектирането и реализирането на фирмени уеб страници са сред основните дисциплини, включени в учебния план на специалността. Единствено ПГИ предлага обучение в специалност, подготвяща икономически кадри, които познават и прилагат компютърните науки. Сред предметите изучавани в тази специалността са:

  • Икономическа информатика;
  • Функционални приложни програми;
  • Компютърни архитектури и операционни системи.