ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Прием в 8-ми клас

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Срок на обучение - 5 години

Степен на професионална квалификация - ІІІ

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
 • Професия "Икономист-информатик”

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
 • Професия "Данъчен и митнически посредник ”

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
 • Професия "Съдебен служител” 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

чрез полагане на изпити – тест по:

 • Български език и литература - 17.06.2019г.
 • Математика - 19.06.2019г.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоеният резултат от Националното външно оценяване по български език и литература и удвоения резултат от Националното външно оценяване по математика;
 • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование;
 • Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование
 • Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.