ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Прием в 8-ми клас

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Срок на обучение - 5 години

Степен на професионална квалификация - ІІІ

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 • 1/2 паралелка с разширено изучаване на английски език – 13 ученици
 • Професия "Икономист-информатик”

БАНКОВО ДЕЛО

 • 1/2 паралелка с разширено изучаване на английски език -13 ученици
 • Професия"Финансист"

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
 • Професия "Данъчен и митнически посредник ”

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
 • Професия "Организатор интернет приложения” 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Удвоеният резултат от Националното външно оценяване по български език и литература и удвоения резултат от Националното външно оценяване по математика;
 • Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование;
 • Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование
 • Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.