ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Прием в 8-ми клас

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ - VIIIа клас, класен ръководител Живка Желязкова

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Организатор интернет приложения” 

 

 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - VIIIб клас, класен ръководител Пепа Иванова-Русева

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Данъчен и митнически посредник ”