ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Прием в 8-ми клас

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Организатор интернет приложения” 

 

 МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • 1 паралелка с разширено изучаване на английски език
  • Професия "Данъчен и митнически посредник ”

 

ИКОНОМИЧЕСКА  ИНФОРМАТИКА

  • 1 паралелка без разширено изучаване на чужд език
  • Професия "Икономист-информатик”