ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

График на прием в 8-ми клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05.07 - 07.07.2023 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2023 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13.07-15.07.2023 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.07.2023 г.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20.07-24.07.2023 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.07.2023 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07.-27.07.2023 г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2023 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01.08-02.08.2023 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 04.08.2023 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 11.09.2023 г.