ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

График на дейностите на училищната комисия по приемането на ученици в VIII клас