ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Разяснение за ученици и родители относно възможностите за дистанционно обучение

Уважаеми учители, ученици и родители!!!

 

           Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители.

           В Професионална гимназия по икономика град Ямбол ще се извършва преподаване и учене от разстояние (дистанционно обучение) на учениците чрез платформата  „Школо“, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация достъпна от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър свързващ всеки учител с класовете му.

          Електронна комуникация ще се осъществява и чрез електронна поща и социални мрежи при което в домашни условия на учениците ще се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., ще се поставят конкретни задачи – индивидуални или групови и ще се поддържа активна обратна връзка. Ще се използват електронните варианти на учебници на издателство „Просвета“ и „Клет“.

            Молим родителите да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние. Да търсят постоянна обратна връзка от децата си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигуряват контрол.