ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Повишаване на квалификацията на педаогическите специалсти

От 25.03.2024г до 06.04.2024г се проведе образователна мобилност по програма „Еразъм+“ на учители от ПГИ „Г. С. Раковски“ в Порто, Португалия. Целите на проекта бяха повишаване на квалификацията на учителите за внедряване на дигитални и иновативни образователни практики в учебния процес. Обмяна на опит чрез „job-shadowing”, наблюдение на работата на колеги.

Дейностите по време на наблюдението бяха под формата на презентации, дискусии, симулации.

Осъществена бе и обмяна на опит в областта на приобщаващото онлайн образование. 

Участниците подобриха уменията си за разпределяне и приоритизиране на обучителните дейности. 

Работа в екип, гъвкавост, инициативност бяха сред комуникативните умения, подобрили се в общуването с наставниците и менторите от приемащата организация.

Не на последно място, бяха развити и езиковите познания по английски език.

Презентация за дейността по време на мобилността беше публикувана на сайта на гимназия по икономика.

Повишаване на квалификацията на педаогическите специалсти - Изображение 1