ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Михаела Анастасова, Гергана Аристидева, Антонио Милков, Денислав Желязков, Младен Господинов и Иван Иванов от 11 клас, специалност „Електронна търговия“ участваха в конкурс за статистическо есе на НСИ на тема „Възможности за използването на изкуствен интелект при производството на статистическа информация“.
Конкурсът бе посветен на Международния ден на статистиката и е част от поредицата инициативи, целящи повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни.
Ментор на екипа е Живка Желязкова – старши учител по ПП
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3