ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

Относно началото на учебната 2020-2021 година

от

до

класове

дейност

вход

изход

09:00

10:30

8а, 8б

Тържествено откриване на учебната година на двора. Среща с класен ръководител в класните стаи.

 Вход А

 Изход В

10:30

11:00

9а, 9б

Среща с класен ръководител в класните стаи

  Вход А

  Изход В

11:00

11:30

10а, 10б

Среща с класен ръководител в класните стаи

 

Вход А

  

Изход В

11:30

12:00

11а, 11б, 11в

Среща с класен ръководител в класните стаи

 

Вход А

 

Изход В

12:00

12:30

12а, 12б, 12в

Среща с класен ръководител в класните стаи

 

Вход А

 

Изход В