ПГИ "Георги Стойков Раковски"
Професионална гимназия по икономика в град Ямбол

За първи път учениците от ПГ по икономика и Тракийски университет оранизираха workshop на тема "Активности в лабораториите на факултет "Техники и технологии". Учениците се включиха в игри със съзтезателен характер. Поздравления за победителите!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4