Колектив

Ръководство

Директор

   
Румяна Георгиева Никова     

Помощник директор учебна дейност

Радостина Иванова Белчева    

Помощник директор учебна дейност

Елка Манева Йорданова    

Помощник директор учебно-творческа дейност

Георги Иванов Кьосев    

Педагогически съветник

   
Диана Петрова Вълкова-Стоянова
     

Преподаватели

   

Български език и литература

  География и икономика
Гинка Ангелова Димитрова    Пепа Василева Иванова - Русева
Елена Цветкова Атанасова     
Недка Иванова Желязкова   История и цивилизация
Мариана Калчева Калчева   Тодор Христов Тодоров
     
Английски език   Философски цикъл
Мариана Илиева Митева    Жана Панайотова Назърова
Виолета Станкова Радулова    
Диана Илиева Димитрова   Икономически дисциплини
Татяна Ангелова Ангелова   Надя Ненова Кондова
    Радка Панайотова Атанасова
Френски език   Дианка Пенчева Стоянова
Мариана Еленкова Цонкова   Мариана Иванова Катранджиева-
    Господинова
Математика   Митошка Цанева Пенева
Димитринка Младенова Иванова   Миглена Любенова Котупова
Маргарита Иванова Ончева    
Янка Вълчева Михалева   Счетоводни дисциплини
    Роса Вълкова Стамова
Физика и астрономия   Недка Костадинова Михова
Ваня Тенева Иванова   Живка Пенева Желязкова
     
Химия и опазване на околната   Информатика и
среда   информационни технологии
Гинка Христова Мутафова    Яна Миткова Димитрова
    Ангелина Венциславова Пенева
Биология и здравно    
образование   Физическо възпитание и спорт
Мария Димитрова Попова   Атанас Митев Кадънков
    Вълкана Господинова Андонова
    Андреан Илчев Илчев