Колектив

Ръководство

Директор

   
Румяна Георгиева Никова     

Заместник директор учебна дейност

Радостина Иванова Белчева    
Елка Манева Йорданова    

Педагогически съветник

   
Диана Петрова Вълкова-Стоянова
     

Преподаватели

   

Български език и литература

  География и икономика
Елена Цветкова Атанасова    Пепа Василева Иванова - Русева
Недка Иванова Желязкова    
Диана Петрова Вълкова-Стоянова   История и цивилизация
    Пепа Василева Иванова - Русева
Английски език   Жана Панайотова Назърова
Мариана Илиева Митева    
Милена Петрова Стойчева   Философски цикъл
Татяна Ангелова Ангелова   Жана Панайотова Назъров
     
Италиански език   Икономически дисциплини
Таня Стоянова Тенева   Радка Панайотова Атанасова
    Дианка Пенчева Стоянова
Френски език   Мариана Иванова Катранджиева-
Живка Пенева Желязкова   Господинова
    Митошка Цанева Пенева
Математика   Миглена Любенова Котупова
Маргарита Иванова Ончева    
Димитринка Младенова Иванова   Счетоводни дисциплини
Янка Вълчева Михалева   Недка Костадинова Михова
    Живка Пенева Желязкова
Физика и астрономия    
Химия и опазване на околната   Информатика и
среда   информационни технологии
Гинка Христова Мутафова    Янка Вълчева Михалева
    Ангелина Венциславова Пенева
Биология и здравно    
образование   Физическо възпитание и спорт
Лиляна Георгиева Врачанска   Георги Иванов Кьосев
    Вълкана Господинова Андонова