Ученици

Паралелки в ПГИ
2017/2018 учебна година
 

Клас: 8а

Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител:
Ангелина Венциславова Пенева

 

Клас: 8б

Специалност:
Митническа и данъчна администрация
Класен ръководител: Андреан Илчев Илчев

 

Клас: 12в

Специалност:
Оперативно счетоводство
Класен ръководител: Недка Иванова Желязкова

 

Клас:

Специалност:
Банково дело
Класен ръководител: Мария Димитрова Попова

 

Клас:

Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител:
Дианка Пенчева Стоянова

 

Клас: 9б

Специалност:
Митническа и данъчна администрация
Класен ръководител:
Татяна Ангелова Ангелова

 

Клас: 10г

Специалност: Банково дело

Класен ръководител:
Маргарита Иванова Ончева

 

Клас: 9в

Специалност:
Икономика и мениджмънт
Класен ръководител: Янка Вълчева Михалева

 

Клас: 10а

Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител:
Яна Миткова Димитрова

 

Клас: 10б

Специалност:
Митническа и данъчна администрация
Класен ръководител:
Пепа Василева Иванова-Русева

 

Клас: 10в

Специалност:
Бизнес администрация
Класен ръководител:
Живка Пенева Желязкова

 

Клас: 11г

Специалност:
Митническо и данъчно обслужване
Класен ръководител:
Ваня Тенева Иванова

 

Клас: 12а

Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител:
Димитринка Младенова Иванова

 

Клас: 12б

Специалност:
Митническа и данъчна администрация
Класен ръководител:
Милена Петрова Стойчева

 

Клас: 12в

Специалност:
Оперативно счетоводство
Класен ръководител:
Миглена Любенова Копутова

 

Клас: 12г

Специалност:
Банково дело
Класен ръководител: Митошка Цанева Пенева

 

Клас: 12д

Специалност:
Митническо и данъчно обслужване
Класен ръководител:
Атанас Митев Кадънков

 

Клас: 11а

Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител:
Вълкана Господинова Андонова

 

Клас: 11б

Специалност:
Митническа и данъчна администрация
Класен ръководител: Жана Панайотова Назърова

 

Клас: 11в

Специалност:
Оперативно счетоводство
Класен ръководител:
Мариана Илиева Митева