Прием за учебната 2017/2018 година

 


СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ В IX КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Срок на обучение - 4 години

Степен на професионална квалификация - ІІІ

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

1 паралелка – 26 ученици
Професия  "Икономист

 


НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
чрез конкурс по документи

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
•  Оценката по Български език и литература от свидетелството за основно образование;
•  Оценката по Математика от свидетелството за основно образование;
Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, умножена по две;
Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, умножена по две.

Максимален бал: 36