Прием за учебната 2018/2019 година

 


СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Срок на обучение - 5 години

Степен на професионална квалификация - ІІІ

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Икономист-информатик”
 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Данъчен и митнически посредник
 

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

1 паралелка без разширено и без интензивно изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Икономист
 


 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
чрез полагане на изпити – тест по:
• Български език и литература - 21.05.2018г.
• Математика - 23.05.2018г.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Удвоеният резултат от Националното външно оценяване по български език и литература и удвоения резултат от Националното външно оценяване по математика;
• Оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование;
Оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.