Прием за учебната 2017/2018 година

 


СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Срок на обучение - 5 години

Степен на професионална квалификация - ІІІ

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Данъчен и митнически посредник”
 

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Оперативен счетоводител”
 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Икономист-информатик”
 

БАНКОВО ДЕЛО

1 паралелка с разширено изучаване на английски език – 26 ученици
Професия "Финансист
 

 
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
чрез полагане на изпити – тест по:
• Български език и литература - 19.05.2017г.
• Математика - 22.05.2017г.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Удвоеният резултат от Националното външно оценяване по български език и литература и удвоения резултат от Националното външно оценяване по математика;
• Оценката по Информационни технологии от свидетелството за  завършено основно образование;
Оценката по География и икономика от свидетелството за  завършено основно образование

Максимален бал: 500 точки

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.