НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА

 

Повече от 70 милиона деца по света не посещават училище по различни причини: географско положение, икономически или социални фактори. В България през последните пет години са отпаднали 200000 ученици.

За да гарантираме осъществяването на главната цел Образование за всички, не е достатъчно само да осигурим достъп до училищната скамейка, но да гарантираме качествено образование и пълноценно бъдеще за всяко дете.