Туристическа агенция
"ЯМБОЛИ ТУР" ООД

Велина Вълкова Димитрова
Телефон: 08698578
utf_yambolytur@abv.bg

За контакттел.: (+359) 98 98 76
тел./факс: (+359) 98 98 76
моб.: 0888 98 98 76
моб.: 0887 98 98 76
e-mail: utf_yambolytur@abv.bg


офис:
гр.Ямбол п.к. 1330
ул."Пирин" 4

Форма за обратна връзка.

1Обща информация
2Текст
 Туристическа агенция
"ЯМБОЛИ ТУР" ООД

е учебно-тренировъчна фирма. Учебното предприятие е симулиран бизнес, който се използва само за тренировъчни цели и не оперира с реални пари и стоки!