Туристическа агенция
"ЯМБОЛИ ТУР" ООД

Велина Вълкова Димитрова
Телефон: 08698578
utf_yambolytur@abv.bg

 Туристическа агенция
"ЯМБОЛИ ТУР" ООД

е учебно-тренировъчна фирма. Учебното предприятие е симулиран бизнес, който се използва само за тренировъчни цели и не оперира с реални пари и стоки!